December

Iedereen veel liefde en wijsheid, geluk en warmte toegewenst in deze decembermaand en voor het komende jaar.
Via Zoom zetten we de yogalessen voort totdat we elkaar weer in het Centrum mogen ontmoeten